Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie

Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie

Tekst af Ole Sørensen. Billeder fra Odder Museum.

Man behøver ikke at tage på museum for at opleve historien. Tag din familie, børn og bedsteforældre med på landsbytur i en landsby, måske jeres egen eller en, I kender fra familie eller venner og bekendte. Prøv at se hvor mange bygninger, I kan finde fra andelstiden (1880 – 1950)

Gå på opdagelse i landsbyen i andelstiden

Danmark er dækket af landsbyer og alle landsbyer kan fortælle en historie om op til flere hundrede års liv i byen, en fortælling om før og nu.

I løbet af 1800 tallet gik mange landmænd fra at være lejere (fæstebønder) til at være ejere af deres gård. Det gamle landsbyfællesskab var slut, og landmanden og tjenestefolkene måtte selv stå for arbejdet på gården.

Men der var områder, hvor det var en fordel at gå sammen med andre. Det kunne være, når varer skulle købes ind eller ved produktion og salg af landbrugets produkter.

Derfor begyndte man at gå sammen i andelsselskaber. Det kunne være i form af brugsforeninger, mejerier og elværker. Hver andelshaver købte en andel, så man var fælles om at eje, og så ansatte man uddannet personale til at stå for arbejdet.

Rigtig mange landsbyer voksede meget i andelstiden med nye forretninger, virksomheder og forsamlingshus. Hvor der kom jernbaner, kaldte man dem for en ”stationsby”. Her er et eksempel - vi går på opdagelsestur i Gylling, i Odder Kommune, på jagt efter andelstidens bygninger:

Gylling Brugsforening

Gylling Brugsforening
Gylling Brugsforening (Foto: 1925)

Danmarks første brugsforening startede i Thisted i 1866. Herefter bredte brugsforeningerne sig ud over landet, og i 1914 var der oprettet over 1500.

Den første brugs i Gylling er fra 1873 og startede med 18 medlemmer, og handlen foregik i en lille stue hos uddeler Mads Mathiassen. Først i 1901 kom brugsforeningens bygning til at ligge på hjørnet af Gyllingvej og Otto Møllersgade. Udover varer som kaffe, havregryn og sæbe til husholdningen, forsynede brugsen førhen også landmanden med f.eks. søm, hegnstråd og værktøj. I dag er her privatbolig. Den nye brugsforening ligger lige overfor Gylling Efterskole på Gyllingvej.

Gylling Forsamlingshus

Gylling Forsamlingshus
Gylling Forsamlingshus (Foto: 1997)

Forsamlingshuset har gennem tiderne været samlingspunkt for byens kulturelle liv lige fra folkedans og foredrag til foreningsballer og bryllupper.

Det første forsamlingshus i Gylling blev bygget i 1860. Dengang blev det mest brugt til vækkelsesmøder. Huset blev revet ned i 1898.

Det andet forsamlingshus blev også benyttet til Gylling Sogneråd og Gylling Sparekasse. Også dette hus blev nedlagt for at give plads til det det forsamlingshus, vi finder her i dag på Købmagergade – gaden, der for øvrigt er opkaldt efter de mange købmænd på gaden.

Det nuværende forsamlingshus blev opført i 1905. I 1937 kom der overetage på, derfor også disse to årstal over indgangen. I 1976 blev forsamlingshuset igen ombygget med en udvidelse med en store sal, så forsamlingshuset kunne rumme 250 gæster.

Gylling Frysehus

Gylling Frysehus
Gylling Frysehus (Foto: 2017)

Det var et stort fremskridt, da det blev muligt at fryse fødevarer ved hjælp af køle/ fryseanlæg. Køleskabe og frysere var stadig for dyre for den enkelte, så man oprettede i stedet fælles frysehuse i starten af 1940érne.

Her havde man en boks, hvor man kunne fryse pakker med kød, bær eller andre fødevarer og så hente dem hjem efterhånden, som de skulle bruges. Man betalte efter, hvor meget plads man skulle bruge. Frysehuset finder I på Gylling Østergade.

Gylling Sparekasse

Gylling Sparekasse
Gylling Sparekasse (Foto: 1945-55)

Skråt overfor den gamle brugs finder man den tidligere Gylling Sparekasse på Gyllingvej. Gylling Sogns noget isolerede beliggenhed har bidraget til Gylling Sparekasses trivsel. Sparekassen blev oprettet i 1882 med en lokal lærer som bogholder. Gylling Sparekasse var selvstændig Sparekasse indtil 1969, hvor den blev sammenlagt med Hads Herreds Spare- og Lånekasse i Odder. Sparekassebygningen er i dag privat bolig.

Gylling Vandværk

 Gylling Vandbærk
Gylling Vandværk (Foto: 2017)

Lidt ude af Søbyvej ved det nye boligkvarter finder man Gylling Vandværk. Før i tiden kunne det være svært at skaffe nok rent vand i brønden, man havde hjemme. I stedet fik man hjælp af professionelle brøndborere, og fra den fælles boring fordelte man vandet til alle husene gennem nedgravede vandrør. Nu kunne der komme sikre forsyninger og holdes bedre øje med kvaliteten. Gylling Vandværk er fra 1938.

Gylling Andelsmejeri

Gylling Andelsmejeri
Gylling Andelsmejeri (Foto: 1910-40)

I slutningen af 1800- tallet blev konkurrencen på kornmarkedet så stor, at de danske landmænd måtte ændre til animalsk produktion og deraf følgende salg af mejeriprodukter og kød. Derfor gik det stærkt med at bygge både andelsmejerier og andelssvineslagterier.

Det første andelsmejeri blev opført i Hjedding i 1882. Bare på et år i 1888 blev der i Danmark opført 240 mejerier. I 1914 var der 1168 mejerier i landet. Gylling Andelsmejeri startede oprindeligt som privatejet Fællesmejeri, men blev i 1888 til andelsmejeri med snart 176 andelshavere. Mejeriet er ombygget og udvidet i flere omgange, så det kan være svært at genkende fra fotoet nedenunder. I 1968 blev Gylling Andelsmejeri solgt til mejeriet Ålholm i Odder og fungerede som mejeri indtil 1971. Senere hen blev bygningen anvendt til renseri. I dag står bygningen tom.

God opdagelsestur ude i landsbyen!

Om skribenten: Ole Sørensen

Ole er en dedikeret naturentusiast med et skarpt øje for de ting i naturen og byrummet, der fortæller vores fælles historie. Som naturvejleder på Moesgaard Museum, Afdeling Odder Museum, arbejder Ole professionelt med at give andre spændende friluftsoplevelser med Danmarkshistorien som omdrejningspunkt.

Del denne side