VisitOdder
Åkjær Gods og sø i haven

Odders herregårde er der gods i

Mange spændende historier om herregårdene i Odder venter bare på at blive hørt. Tag med på en spændende rejse tilbage i tiden.

Storhed og rigdom på landet

Spredt ud over Odder-egnen ligger flotte hovedgårde som perler på en snor. Bygningsværkerne står som symboler på landbrugsområdet i gamle dage, da gode forhold for dyrkning af jorden tiltrak og skabte velhavende godsejere. Deres rigdom, magt og store ejendomme har været kraftigt medvirkende til at forme Odder-området, som det ser ud i dag.

Herregårdene er i dag privatejede og ikke tilgængelige for offentligheden. Men det gør dem selvfølgelig ikke mindre interessante.

Ser du dem på din vej, kan vi bestemt anbefale, at du betragter de flotte bygningsværker på afstand. Med denne guide i hånden kan du bedre kende dem.

Åkjær Gods

Åkjær Gods (eller Aakær) er en af jyllands største herregårde, placeret i området mellem Ørting og Hundslund. Godset er det ældste af sin slags i lokalområdet.

Åkjær Gods nær Odder

Åkjær Gods

Vidste du, at den fine frue på Åkjær Gods i 1700-tallet ikke blot ville begraves i silkekjole med nette silkestrømper, men selv samme strømper skulle udskiftes hvert år til jul?

Rathlousdal

Herregården er beliggende lige vest for Odder by, hvorfra der fører en smuk lindeallé ud til gården. Godset blev oprettet i 1674 og var i 1771-1800 ejet af daværende statsminister Joachim Otto Schack- Rathlou.

Herregården Rathlousdal ved Odder

Rathlousdal

På Rathlousdal begravede man i 1681 herremanden, efter at et pludseligt ildebefindende havde slået ham ihjel. Under en restaurering af gravstedet 150 år senere fandt man et forvredent lig – det viste sig, at herremanden kun havde været skindød og var blevet levende begravet!

Ved Rathlousdal kan du se en gammel bjørnegrotte i skoven vest for godset. Grotten er fra 1800-tallet og har huset russiske bjørne, dengang der var en mindre zoologisk have i skoven.

Gyllingnæs Gods

Den yngste af herredets herregårde er oprettet i 1801 af englænderen John Smith. 

Gyllingnæs Gods

Gyllingnæs Gods blev bygget i 1800-tallet af engelske immigranter, som skulle have haft en fortid som sørøvere.

Gersdorffslund

Margrethe Gersdorff lod denne hovedgård opføre i 1672 nær Hou.

Indgangspartiet til herregården Gersdorffslund ved Odder

Gersdorffslund

Frem til 1925 havde Gersdorffslund samme ejere som Rathlousdal. Stamhuset Rathlousdal valgte dog at frasælge Gersdorffslund.

Få 100 meter derfra ligger det velbevarede voldsted Bjørnkær, som er resterne af en fæstning fra 1200-tallet.

Rodsteenseje

Hovedstrup (senere Rodsteenseje) nævnes i første del af 1300 årene og forblev på private hænder indtil 1481, hvor gården blev lagt ind under kronen og godset Åkjær.

Luftfoto af Rodsteenseje Hovedgård

Rodsteenseje

Fra Rodstenseje fortælles om en hård husjomfru, der sendte sin fattige søster og hendes mange børn bort med ordene: "Du skal ud af gården med dine grise!". Kort efter nedkom husjomfruen selv med to grise, og deres tre lig blev sat frem i Odder Sognekirke til skræk og advarsel.

Rodsteenseje er en af mange gårde på Odder-egnen, der blev foræret til rigshofmester Joachim Gersdorff af den danske krone, efter at han måtte afstå fra land i Skåne efter nederlaget ved Første og Anden Karl Gustav-krig.

Uldrupgård

Uldrupgård er et af Østjyllands mest særprægede og smukke bygningsværker og den eneste af sin art i Danmark. 

Bygningsværket Uldrupgård nær Sondrup

Uldrupgård

Uldrupgård har fået et diplom af den europæiske bevaringsorganisation Europa Nostra for imponerende restaureringsarbejde på den bevaringsværdige og særprægede bygning.

Uldrupgård går også under navnet Schäfergården, der betyder gård bygget til fåreavl. Det var herremanden fra Åkjær Gods, der tallet lod gården opbygge i 1800.

Gården ligger i det smukke Sondrup/Uldrup Bakker ned mod Horsens Fjord, der egner sig perfekt til endagsudflugter i naturen.