Ruinerne ved Bjørnkær

Bjørnkærs Ruiner

Foto: VisitOdder
Attraktioner
Oldtidsminder og ruiner
Adresse

Gersdorffslundvej

8300 Odder

Kontakt
To kilometer vest for Hou ligger det velbevarede voldsted "Bjørnkær". Det består af to banker, der er beskyttet af en dobbeltvold og våd- og tørvgrav. Omkring år 1300 lå her en svær fæstning.

Ved en udgravning foretaget af Nationalmuseet i årene 1930-1935, fandt man på den østlige banke rester af et svært fæstningstårn, som var bygget af granit og munkesten.

I tårnets kælder fandt man en to meter dyb brønd, som indeholdt talrige lerkarskår. Disse blev samlet til 35 næsten fuldstændige kar, som viste sig at udgøre et komplet udstyr til alkoholfremstilling. Udstyret er det ældste brændevinssæt i hele Norden.

Foruden voldstedet "Bjørnkjær" har Odder Museum også udgravet et andet middelalderligt voldsted, nemlig voldstedet "Kjærsgård", som ligger i nærheden af Hundslund. Udgravningen af "Kjærsgård" fandt sted i 1947, og man fik påvist et borganlæg, der på mange måder mindede om "Bjørnkjær".

I fæstningstårnets kælder fandt man en del genstande af jern og nogle mønter, som tyder på, at borgen har været i brug til midten af 1400-tallet.

Sådan har man fremstillet brændevin af korn i borgtårnets kælder på "Bjørnkær" omkring år 1300:

1. Ved fremstillingen af brændevin startede man med at give kornet en let ristning på en af de store lerpander.

2. Derpå knuste man kornet, og kom det sammen med vand i et af de store lågfade.

3. Med ler tætnede man mellemrummet mellem låg og bund, og så kogte man det knuste korn under overtryk. Herved blev kornet omdannet til stivelsesklister.

4. Stivelsesklisteret hældte man over en af de store lertragte og blandede det med grønmalt. Her stod blandingen og gærede i et døgn, hvorved stivelsesklisteret blev omdannet til hævedygtigt sukker.

5. Blandingen blev nu tilsat gær og fik lov til at gære ud, hvorved der fremkom et produkt, som indeholdt fra 1,5% til 2,5% alkohol.

Endelig kunne man så gå i gang med selve brændingen:

Den tynde alkoholdige væske i gæringstragten blev nu hældt over i fadet til højre, og oven på fadet fastgjorde man med ler en af de store lertragte. I toppen af tragten anbragte man en prop, hvorigennem der blev stukket et blyrør. Dette rør førte man gennem en lille tragt til venstre og videre ned i den grå hårdtbrændte brændevinsbimpel.

Så satte man ild under det store fad, hvorved alkoholdampene steg op gennem den store tragt og videre ud gennem blyrøret, hvor dampen afkøles og fortættes til alkohol, som løb ned og fyldte den grå bimpel. For at holde blyrøret køligt, hældte man til stadighed koldt vand ned i den lille tragt, hvorfra det langsomt løb ud i den flade skål.
Adresse

Gersdorffslundvej

8300 Odder

Relaterede produkter

Se mere
Opdateret af:
Kystlandet: VisitOdder