Højdeturen

18 km konditionskrævende tur, der gør sig bedst i klart vejr.
Ruten er markeret med orange på de trykte områdekort

Det ældste Odder.
Turen starter ad Nørregade, som var hovedgade i den gamle landsby, da Odder var en bondeby. Langs gaden, der fulgte åens løb, lå mange gårde, hvoraf en af de største, Christianslund, lå hvor Kvickly nu har til huse. Ved Møllevej findes en af de få tilbageværende bygninger fra landsbytiden, møllerens stuehus fra den oprindelige Sandager Mølle, der var en af de 6 møller langs Odder Å. Huset er i dag en del af Odder Museum, hvor møllernes historie kan studeres.

Snærild.
Lidt udenfor Odder krydses Snærild Ådal med Stampmøllebækken. Ådalen er en typisk tunneldal fra istiden, karakteristisk ved den U-formede dal med et vandløb i bunden og med de lige høje bakker på hver side. Fra Snærild går turen op i højdedragene "landbrugslandet"vest for Odder by. Man fornemmer, at man bevæger sig rundt på et højtliggende plateau, men bl.a. ved Balle-Findal får man mulighed for at dykke ind i en svalende skov omkring et vandløb.

Udsigtspunkt.
Her på vejen mod Tvenstrup, ved grænsen mellem Århus og Odder Kommuner, belønnes anstrengelserne for alvor, når den pragtfulde udsigt over hele kystlandet mod øst åbenbarer sig med Djursland og Kattegat-øerne Tunø og Samsø i det fjerne. Herfra får man også den rigtige fornemmelse af Odder bys placering på kanten af det bakkede terræn ned mod ådalen.

Stampmøllen.
Drej ned ad indkørslen til den gamle vandmølle, Stampmøllen, som oprindeligt stampede klæde og senere blev lavet om til kornmølle. Møllen var i funktion fra midten af 1700-tallet til sidst i 1950erne. Odder Kommune har købt og istandsat bygningerne, som ligger i en grøn oase i kanten af byen. Ådalen kan, pga de varierende forhold med tørre skrænter, vandløb, lys og skygge fremvise mange plantearter, heraf en del sjældne, indenfor et snævert areal. Stedet indbyder til en rast med madpakken og en lille gåtur langs bækken.