VisitOdder

Kirke- og historieturen

23 km - ruten er indtegnet med pink på de trykte områdekort

Randlev.
Afsæt tid til et ophold ved den smukke præstegård fra 1749 med mindestenen for digterpræsten St. St. Blicher. Randlev Kirke kan fremvise flere spændende udsmykninger af historisk interesse.

Gosmer.
Gosmer Kirke kaldes Hads Herreds Domkirke på grund af sin størrelse. Kirken er også særegen i sit interiør med meget fine stenhuggerarbejder samt moderne udsmykning fra 1960'erne. Brochure findes
i kirken. Murstenshuset ved kirkemuren til højre for porten er det tidligere Gosmer Hospital, hvis første bygning blev opført i 1754.
Bygningen var asyl for ældre, udtjente bønder og arbejdere med tilknytning til godserne Rathlousdahl og Gersdorffslund. Der var tænkt på alt dette i datidens plejehjem. F.eks. skulle kirkens degn hver morgen holde andagt for beboerne (lemmerne), der iøvrigt var forpligtet til at medbringe tøj, sengelinned og en ligkiste, når de flyttede ind!

Skålstenen.
Godt halvvejs inde ad skovvejen i Fensten Sønderskov, finder man skålstenen i grøften i venstre side af vejen. Dette stenalter med de mange fordybninger, skålgruber, menes at stamme fra bronzealderen, hvor det har været knyttet til frugtbarhedskult.

Jættestuen.
I Ravnskoven, få meter inde ad skovvejen, findes egnens eneste jættestue, et dyssekammer af enorme kampesten rejst for 4.000 år siden i bronzealderen.

Voldstedet Bjørnkær.
Umiddelbart efter Gersdorffslund drejes til venstre ad en grusvej. Voldstedet Bjørnkær findes for enden ad en skovvej til venstre. Ruinerne, som ses i dag, stammer fra en middelalderborg fra 1300-tallet. Det var her i borgens brønd, man fandt det enestående destillationsapparat, Bjørnkærsættet, som ses på Odder Museum. Plancher fortæller om voldstedets historie.