Landsbyturen

En tur på i alt 42 km, heraf 18 km fra Amstrup til Alrøs sydspids retur. Ruten er markeret med lyseblå farve på de trykte kort fra området

Gylling.
På denne tur kan man få et indtryk af, hvilken udvikling mange danske landsbyer har gennemgået i de seneste 20-30 år. I Gylling er en stor del af det tidligere handelsliv og mange små håndværkserhverv forsvundet, men byen har beholdt både skole og plejehjem. Det tidligere kommunekontor blev indrettet som børnehave. Tag en rundtur i byen forbi den idylliske kirke, bindingsværkspræstegården, mindestenen ved åen, det tidligere hotel og forsamlingshuset på Købmagergade samt den gamle restaurerede mølle.

Gyllingnæs.
Det flade næs var engang dækket af egeskov. Da den engelske købmand John Smidt i 1801 købte godset, blev skoven hugget om og tømmeret brugt som handelsvare til Englands flådeopbygning. Der kan dog stadig ses enkelte gamle ege i den nyere bøgeskov. På den lille rundtur til Horskær og på den modsatte side af næsset ved Lerdrup kan man opleve det rige fugleliv ved vadegrunden.

Alrø.
På turen over den 1 km lange dæmning til Alrø og til den gamle anløbsbro på øens sydspids får man et flot udsyn over landskaberne omkring Horsens Fjord. Undervejs passeres mange smukke gamle huse og gårde samt den lille kirke.

Landsby og stationsby.
Turen byder på mere landsbyidyl i Aalstrup, som endnu ligner den gammeldags bondelandsby med mange slægtsgårde. Vejen ind til Falling fortæller sin egen historie om en gammel kirkelandsbys møde med de moderne tider for ca 100 år siden. Her ligger den tidligere stationsbygning, andelsmejeriet, forsamlingshuset samt villaer i typisk stationsbystil. For enden af den "nye" gade møder man den gamle landsby ved Falling Kirke, som var nært knyttet til godset Åkjær. Det sidste stykke af ruten frem til den gamle stationsbygning i Ørting køres på en cykelsti anlagt på den gamle banestrækning fra Odder-Horsens-banen.