Moseturen

22,5 km - ruten er markeret med grønt på de trykte kort over området

Mosekonen brygger
Arkæologiske fund af kar og redskaber leder tilbage til den første agerdyrkende befolkning i området i yngre stenalder. Det mest kendte arkæologiske fund, Smederupfundet, kan i dag ses på arbejderboliger, hvis beboere levede af at arbejde på godserne og skære tørv i moserne. I dag er mange af husene ombygget til attraktive boliger for byfolk. Turen gennem moserne ender ved Bilsbæks gamle station, hvorfra man kan starte en gåtur på Naturstien på den gamle banevold.

Herregårdslandskab
Fra Bilsbæk passerer turen gennem et pragtfuldt og karakteristisk herregårdslandskab, hvor man bevæger sig direkte fra godset Åkjærs jorde over til godset Rathlousdal. Hvor Odder Golfbane ligger i dag, har man fundet spor af mange jernalderlandsbyer. På landevejsstrækningen efter Fillerup passeres en helligkilde, Otilias Kilde, på højre side. ifølge sagnet har kilden sit navn efter en ung pige, der var dømt til at brændes på bålet som heks. Hendes tårer slukkede bålet og en kilde sprang frem på stedet. Tidligere valfartede man til kilden for at nyde godt af dens helbredende vand. Rathousdals bygninger ligger omkranset af skov, i hvilken der på venstre side af vejen findes rester af anlæg fra en gammel dyrehave, heriblandt en spændende grotte, hvor der har gået bjørne. Den oprindelige hovedbygning til godset, hvor digteren H.C. Andersen gæstede slægten Holstein-Rathlou, eksisterer ikke mere. En planche ved skovvejen viser kort over stierne i skoven, der kan besøges til fods. Fra godset fører en smuk, fredet lindeallé, Danmarks længste, ind til Odder by.