Sondrup/Uldrup Bakker

Foto: VisitOdder
Aktiviteter
Turforslag
Adresse

Sondrup

8350 Hundslund

Kontakt

Det usædvanligt naturskønne og afvekslende landskab på nordsiden af Horsens Fjord er dannet ved isens og vandets forenede kræfter under den sidste istid. Det langstrakte bakkestrøg, der kan følges fra Haldrup Baunehøj, syd om Søvind og videre til Sondrup og Uldrup Bakker, er en randmoræne, skubbet op af et gletcherfremstød af den Ungbaltiske Is i slutningen af sidste istid. Fælles for bakkerne i Søvindområdet er også, at de indeholder væsentligt ældre tertiære aflejringer. Det er 40 millioner år gamle, meget kalkholdige, leraflejringer, som geologisk set kaldes Søvind Mergel. Siden merglen blev opdaget i slutningen af 1920-erne er over 30.000 læs gravet op i områdets mange mergelgrave og anvendt til mergling af kalktrængende marker.

Den østlige del af området er præget af Åkær ådal, en tunneldal, der strækker sig fra Horsens Fjord til Norsminde Fjord. Ud mod kysten i øst flader landet ud i et lavt moræneområde med lerjord, Hads Herreds rige landbrugsjorder. Egnen er ganske skovrig, alene Åkær Skovdistrikt omfatter over 400 ha.

De delvist skov- og kratbevoksede Uldrup Bakker, hvis højeste punkt er Blakshøj, 74 m.o.h., er et af Jyllands smukkeste bakkelandskaber. Langs Horsens Fjord åbner sig en udsigt mod øerne Alrø og Vorsø. Fjorden er meget lavvandet langs kysten og især ud for Vorsø, Sondrup Strand og Uldrup Bakker. Selve strandlinien er ved Sondrup Mose og udløbene af Søvind Bæk og Åkær Å sumpet og lav. De flade engstrækninger, som omgiver disse områder, er hævet havbund fra stenalderhavet. Ud for Uldrup Bakker og Sondrup Strand findes der klinteformationer på op til 10 meters højde.

En stor del af egnens skovareal er fredskov med gammel løvskov, heraf for størsteparten bøg; men der er også strækninger med eg og ask. 

Ruteforslag til vandreture i Sondrup/Uldrup Bakker: Sondrup Bakker - Uldrup Bakker

 

Adresse

Sondrup

8350 Hundslund

Facilities

Vandreture

Højdemeter

Naturoplevelser

Fred og fordybelse  

Relaterede produkter

Opdateret af: