Gyllingnæs

Gyllingnæs ligger en halv snes kilometer syd for Odder, og hele den yderste del af næsset ejes af Gyllingnæs Gods. Godset er på 616 hektar, heraf 163 hektar skov. Godset ejes af Troels Holch Povlsen, som overtog det i 1995 og satte omfattende arbejder i gang, deriblandt en total restaurering af bygningskomplekset samt anlæg af en større privat have og gårdhave.

Desuden er der foretaget vidtgående forbedringer af miljøet. Bl.a. drives skoven i stigende omfang efter principperne om naturnær dyrkning, og flere steder på godset er der plantet nye læhegn, nye skovholme eller ny egeskov.

Hele den yderste del af næsset ejes af Gyllingnæs Gods, men det er tilladt at færdes til fods på strandbredden samt på cykel og til fods på skovvejene. En tur rundt om hele næsset varer ca. 3-4 timer.
Godset er lukket for offentligheden.
 
Fra 1. marts til 1. august er strandengene ved Horskærgård fredede, da fuglene skal have fred, mens de yngler.